Jelenlegi hely

Játékszabályok

A világ minden kultúráját képi hasonlóságok alapján is vizsgáló, különleges adatbázis alapján összeállított játék! A különböző játékmódok a legegyszerűbb párkereső memóriajátékokból épülnek fel, azután a képi hasonlóságok is számítanak. Szülőkkel együtt már 4 éves kortól elkezdhető, de a legmagasabb szinteken még "professzoroknak" is okoz meglepetést. Rovástanuláshoz kiváló, hiszen megismerjük a betűk ősi titkait is, így könnyű megjegyezni azokat. A tanulást kézben tartható rovás abc-k segítik, melyek bemutatják a betűk átmeneteit is, így a közös kozmológia megismerésével értelmezhetővé válnak a távoli kultúrák szimbólumai is... Azért játék, mert a sokféle súlyozott összefüggés bemutatása oly sok variációt tartalmaz, melyek egy könyvespolcnyi anyagot is kiadnának! Így viszont a kártyák és szavak forgatásával, párok és sorozatok összeállításával játszva tanulunk. Így ismerjük meg Őseink több szintű tanítási rendszerét... A rovásírással és a XIX. században még hivatalos nyelvi gyökrendszerrel fejtjük meg a világ távoli kultúráinak titkait. Ami keleten titkos tudás, a nyugati civilizációban a királyi udvarok elfeledett tanítása, nálunk a népművészetünk és hagyományaink segítségével visszafejthető tanítási rendszerbe vezet!

Aranymetszés arány

Aranymetszés arány - Magyarul: Aranyarány

Az aranyarány segítségével indítjuk a vizuális gondolkodás fejlesztését (minden jó képesség alapjának, a képzelőerőnek a felszabadítását)...

A hasonló lapokból különböző játékmódokat állíthatunk össze. Memóriajátékokból indítjuk a felfedezést. A kísérőfüzetben található leírások segítségével, a képsorozatokhoz tartozó (részben titkos) történeteket kapunk. Később érdemes a lapokhoz tartozó kisfilmeket is előhívni! A párokat csak akkor vehetjük fel, ha felolvastuk (legalább az egyik oldalról) a rovás feliratokat, illetve betűket. Több mint 100 különböző játékmód állítható össze. Felfedező módban egyedül is játszható!

Játékszabályok

I. Felfedező

Egyszerű játékmód, mely egyedül és csapatban is játszható!

Ez egy egyszerű játékmód, mely talán a legérdekesebb. Hasonló lapokat gyűjtünk és elolvassuk, illetve elmondjuk a kapcsolódó információt. Mindenki hozzátesz valamit, vagy csak egyedül fedezzük fel az ősi üzeneteket. Így történetek állnak össze, melyek természetesen összefüggnek. Nagyon sokféleképpen lehet a képeket összerendezni és az összefüggéseket felderíteni. Később a történeteink eggyé válnak... Csapatmunkához a kísérőfüzet információs lapokra vágható. Néhány rövid példa:

rovásírás térben

A téridő szerkezete modern kifejezésként hat, azonban mint az elemek (tűz-víz-föld-levegő-éter illetve ért tér) rendszere, az ősi kultúrákban is jelen van. Platón, Püthagorasz, Kepler és Leonardo da Vinci tanításaiban a kocka a föld-elem jelképe. A kocka (köb) jól szemlélteti a sík és a tér kialakulását. SZéle a rovás SZ, kétszerezve a Sarka az S. A sík jele a rovás K (ká-ró), ami 3-szor látható a legszabályosabb perspektivikus képében. 3 sík kapcsolata adja a „Tér” betűjét.
Az aranyarány itt spirál képében jelenik meg, de a játékban a rovás A- és Á betűk is bemutatják. Az aranyarányt szabályos háromszögekkel is lehet szemléltetni. Egyenlő oldalú háromszögünket további 3-al egyenlő részekre osztjuk. A rovás-A és Á-betűkkel szemléltetjük ezt az arányosságot, mely a természet minden szintjén megjelenik, hatással van szépérzé-künkre és a termékenységre is. A fényfa termésében, a tobozban is megjelenik, de ott van a ...

További példák a "Felfedező játékmódból"


I. Keressük a párját (memória):
A kezdő játékokhoz kiválogatunk 8-12 pár összefüggő lapot a paklikból, majd felolvassuk a kapcsolódó információt (legalább a címüket és egy-két mondatot) a füzetből. Ezután a lapokat (a párokat jelentő képekkel lefelé) az asztalra helyezzük. Keverés után kezdődhet a memóriajáték, melynek során párokat keresünk: Felváltva, lépésenként két tetszőleges kártyát kell felfordítani. Amennyiben az egyik játékos párt talál, azt leszedheti magának. A párokat csak akkor vehetik fel a játékosok, ha felolvasták a lapok (legalább) egyik oldaláról a rovás szöveget, illetve a betűket. Ebben a játékban a játékosok használhatják a táblázatokat.


II. Keressük a párját (memória játék)

Az alapjátékhoz csak a színes, négyzet alakú képekre van szükség. Négyesével, 5*4 lapot teszünk az asztalra egymás mellé, téglalapot alkotva. Összesen tehát 80 db. képet teszünk le, 4 szinten.

Ezután a játékosok sorban összetartozó lapokat keresnek. A párokat a játékosok magukhoz veszik. Ha nem talál valaki két összetartozó lapot, akkor egyet megfordíthat. Amennyiben a megfordított lapnak megtalálta a párját, úgy azt is felveheti. A 5*4-es négyszöget a játékosok közös megegyezéssel megnövelhetik. Ilyenkor a növeléshez használt lapokat megfordítják.
A játék addig tart, amíg párokat találnak a játékosok. A játék végén az nyer, aki a legtöbb párt találta. A legtöbb lapnak egyértelmű párja is van (ugyanaz a kép jelképi kiemeléssel vagy szöveggel kiegészítve), azonban vannak lapok melyek párjának megtalálásához ismerni kell az összefüggéseket! Ehhez a jelképi kiemelések, az ABC és később a szöveges ismertető segít. A párkereső játék elején a játékosok megegyeznek abban, hogy mit fogadnak el összetartozónak. Pl.: legalább két jelkép egyezzen meg a lapokon (az összetettebb jelkép többnek számít!), vagy csak a rovás megfejtéssel együtt érvényes a pár (ehhez az ABC-s lapokat is használhatják). A játékmódokat később össze lehet vonni.

III. Keressünk a rejtett összefüggéseket!

Ebben a játékban a játékosok használják a képes, négyzetes lapokat és a kapcsolódó szöveges lapokat is. A játék elején minden játékos kap 2-2 db. képes, négyzetes lapot, valamint 1-1 db. ABC-s (túloldalán hangképzés-szabály) lapot.
A játék kezdetén a játékosok pályát építenek: Véletlenszerűen kiválasztanak 22 db. négyzetes képes lapot a pakliból és a borítón is láthatóhoz hasonló pályát építenek belőlük.

A pályán 1-1 db. ABC-s illetve (túloldalán) hangképzéses lapot is elhelyeznek, ellentétes sarkokba. Így kialakul egy 6x8-as téglalap széle. Két pakli kerül a pálya közepére: A négyzetes képekből és az ismeretterjesztő lapokból.
A játék kezdetekor az első játékos húz egy képet és egy szöveges, ismeretterjesztő lapot (kis képekkel, részletes leírással és kulcsszavakkal van ellátva). Ha olyan lapot húzott, melynek egyik képe már látható a pályán, akkor megmutatja, melyik képről van szó. Ezután felolvassa a laphoz, illetve párjához tartozó címeket és kulcsszavakat. Ha nincs látható pár, akkor a pályán látható lapokból egyet megfordít. Minden játékos húz egy képet és egy-egy ismeretterjesztő, kulcsszavas lapot, majd az elsőhöz hasonlóan felolvassa a kapcsolódó információt. Egy lapot mindig szabad megfordítani. A 2. körtől kezdődően lehet letenni képeket. Csak olyan képet szabad letenni a pályára, mely legalább 2 szinten kapcsolódik a letakart lappal. A kapcsolat lehet: szimbólum és szó, vagy összetettebb szimbólum illetve kulcsszó (magasabb szinten gyökrendszeri szóegyezés, illetve részletes magyarázat). A játékosok olyan képeket tehetnek le, melyeknek ismerik a tartalmát. Ehhez nem kell feltétlenül az információs lapja, a betűk a rovás-ABC segítségével is kiolvashatók.  Ha egy játékos nem tud a pályán levő mezőkből letakarni egyet, akkor csak megfordít egyet közülük. Azok a játékosok, akik le tudnak tenni egy lapot, újat húznak helyette és még egy ismeretterjesztő lappal bővül a kincstáruk. A játék addig tart, amíg valamelyik pakli elfogy. A játékot az a játékos nyeri, akinél a legtöbb információs lap van. Az információs lapokon videó csatolások is vannak (QR-kód olvasó app ingyenesen letölthető.)

IV. Nehezítéshez


A játék előrehaladtával egyre több hasonlóságot találunk. Megtanuljuk olvasni a jelképeket. A lapok felépítéséből adódóan sokféle játékmód alakítható ki. A címek, kulcsszavak, bélyegképek, ajánlott párok és a részletes szöveges leírás segíti a titkok megfejtését. Cél az összefüggések minél több szinten való megtalálása. Így a jelképi hasonlóságok mellett a szavak adta összefüggések felfedezése is. Egyre több összefüggést fogunk találni, de nehezítésként egyre több szinten kell kapcsolódni a lapoknak. Ez a tanulási folyamat része. Építhetünk tornyot 3x3-as, vagy nagyobb négyzetekből is, melyek mindegyike jól kapcsolódik egymáshoz.

Jelképek megfejtése - eltérő kultúrák, azonos üzenetek - a magyar nyelvi gyökrendszer - tudomány, kozmológia, csillagászat, csillagképek, téridő, őselemek, régészeti leletek, hitvilágok, világképek, ...
A játékhoz nem szükséges a kultúrák és a rovásírás ismerete. Pont arról szól, hogy a legősibb jelképek, így a rovás összefüggéseit is tanítja. A bevezető, egyszerű keresd a párját játék közben lehetőség van az ősi kultúrák és a tudomány mélyebb összefüggéseinek megismerésére. Ehhez segítségünkre van 160 db. kitűnő képösszeállítás, több száz jelképpel és több mint 1200 kulcsszóval kiegészítve. A párokba rendezett részletes leírások segítik a felfedezést, ezért a játék során egyre érdekesebb titkokra derül fény.

Az a játékos, aki jobban figyel, vagy fejlettebb a képzelőereje, ámulatba ejtheti a többieket, de az is lehet, hogy valaki a műveltsége vagy a megérzése erejével teszi ezt. Egy dolog egészen biztos, mégpedig az, hogy mindenki fog számára megdöbbentő érdekességeket találni! A fejlett vizuális gondolkodás az IQ-tesztek alapja. Ez a képességfejlesztő társasjáték nem csak a képzelőerőt fejleszti, de segít újra felfedezni a magyar nyelv gyökrendszerét, mely megmagyarázza az ősi jelképek összefüggéseit is. Ehhez a XIX. században az MTA által hivatalosan elfogadott gyökrendszeri szótár és a hangképzés szabályrendszerét használjuk. A szimbólumok és szavak összefüggéseit bemutató lapok és a forgatható képek az ősi múlt eltitkolt tanításaiba vezetnek. Megismerkedünk többek között a különböző kultúrák összeillő világképeivel, csillagképek, ligatúrák és ősi régészeti leletek üzenetei is megfejthetővé válnak.

A világ kultúráinak rejtett összefüggéseit bemutató játék fejleszti a képi gondolkodást, de ugyanakkor más népek kultúráinak legősibb tanításaiba is bevezet. Több száz színes képpel, magyarázatokkal és kulcsszavakkal segíti a titkok felfedezését.

Játékmód ajánló

Letölthető és kinyomtatható anyagok:

Játékszabály

Kivágható szabályos testek rovás kóddal

Játék ajánló